Vis hovedmenu
ruc baggrundsgrafik
Roskilde Universitets Campus er nu åben for alle - men under særlig hensyntagen til RUC’s retningslinjer

Hvad betyder de nye retningslinjer for dig?

Vi skaber viden, vi deler med samfundet

Amerikanske valgbadges
ARTIKEL

Ekspertliste til det amerikanske præsidentvalg

I forbindelse med det amerikanske valg har Roskilde Universitet sammensat en ekspertliste.

Lone Simonsen
ARTIKEL

Forskere fra RUC skal myndighedsbetjene Sundheds- og Ældreministeriet i spørgsmål om COVID-19

Forskere fra Roskilde Universitet skal sammen med en række andre eksperter udvikle matematiske modeller, der bl.a. kan beregne effekten af nuværende myndighedstiltag i relation til COVID-19.

Coronavirus
ARTIKEL

Ekspertliste i relation til coronavirus

I forbindelse med den aktuelle situation med coronavirus/COVID-19 er der efterspørgsel efter eksperter, som kan udtale sig om relaterede emner. Roskilde Universitet har sammensat en ekspertliste.

Samarbejdsaftale RUC og Region Sjælland
ARTIKEL

Nyt samarbejde styrker innovation, uddannelse og forskning i Region Sjælland

Roskilde Universitet og Region Sjælland indgår ny samarbejdsaftale, som skal sikre, at regionen er på forkant med udviklingen inden for sundhed, uddannelse og bæredygtig udvikling.

Fatima AlZahra’a Alatraktchi
ARTIKEL

Millionbevilling til forskning i hurtigtest for coronavirus

Innovationsfonden bevilger 1,5 millioner kroner til et projekt, der skal udvikle et værktøj til at diagnosticere coronavirus hurtigt. Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Sygehus Lillebælt.

WORKEEN
ARTIKEL

Forskere bidrager til app til at hjælpe udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Et EU-finansieret forskningsprojekt med Roskilde Universitet som dansk partner har udviklet en app, som kan give praktisk hjælp til at få flygtninge og asylansøgere ind på det europæiske arbejdsmarked.

Lone Simonsen
ARTIKEL

Carlsbergfondet giver 10 mio. kr. til RUC-forskning i matematiske pandemimodeller

Den igangværende corona-pandemi har siden januar 2020 bragt verden ind i en dyb sundhedskrise. Derfor giver Carlsbergfondet nu 10 millioner kroner til et nyt Semper Ardens-projekt, som skal udvikle matematiske modeller til forudsigelse af, hvordan fremtidige epidemier kan udvikle sig. I spidsen for Semper Ardens-projektet står professor Lone Simonsen fra RUC.

Fatima AlZahra'a Alatraktchi
ARTIKEL

»Min forskning giver kun mening, hvis der i fremtiden er nogle patienter, der får en bedre prognose«

30-årige Fatima AlZahra’a Alatraktchi er allerede et velanskrevet navn i forskerverdenen for sit arbejde med at opspore helt tidlige sygdomstegn hos mennesker. Hendes forskning har nu ført hende til RUC, hvor hun glæder sig til at arbejde med forskere uden for sin egen faglighed.

Hestebønner og vårhvede
ARTIKEL

Ny forskning viser potentiale i glemt praksis i landbruget

Professor Henrik Hauggaard-Nielsen fra Roskilde Universitet og kolleger fra Sveriges Lantbruksuniversitet har sammen publiceret forskningsresultater, der påviser, at den agroøkologiske praksis med at samdyrke korn og bælgplanter kan reducere det globale behov for kvælstofgødning med op til 26 procent og reducere arealbehovet betydeligt.

Vi tænker fremad - og former fremtiden

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. På RUC dyrker vi den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synpunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

Video om Roskilde Universitet
Studerende på græsset

En partner til din virksomhed?

Roskilde Universitet tilbyder en række muligheder for samarbejde. Både med forskere og studerende.